Menu
A+ A A-

Sudionici su grupirani oko sljedećih aktivnosti:

1. skupina aktivnosti: (Re)dizajniranje vanjskih prostora u otvorene učionice/laboratorije, povezuje potrebe učitelja prirodoslovnog područja i voditelja poduzetničkih aktivnosti. Sve ih povezuje  potreba stvaranja prostora za  fleksibilnijim učenjem u realnim situacijama te poučavanjem dinamičnim metodama, oblicima i sredstvima.
Učiteljica biologije ima potrebu usavršiti se iz područja održivoga razvoja, radi realizacije poduzetničkih aktivnosti na održiv način.
2. skupina aktivnosti: Svrhovito korištenje napredne tehnologije u STEM i humanističkom području, a povezuje ih potreba za  razvojem digitalnih kompetencija učitelja i učenika.
Učitelj matematike ima potrebu usavršiti se za svrhovitu uporabu tableta i širu upotrebu web 2.0 alata u STEM (prirodoslovnom) području, radi povezivanja matematike s rješavanjem realnih problema.
Učiteljica hrvatskoga jezika ima potrebu usavršiti se iz područja izrade digitalnih materijala u nastavi humanističkog područja, radi stvaranja atraktivnijih obrazovnih resursa i scenarija
Učitelj hrvatskoga jezika ima potrebu usavršiti se iz područja za prilagođeno učenje, čitanje i pisanje učenika s posebnim potrebama upotrebom tableta u redovitoj nastavi i filmskoj skupini.

3. skupina aktivnosti: Učiti kako učiti, povezuje učitelje koji imaju potrebu upoznati i primijeniti nove strategije i metode u poučavanju, učenju i vođenju različitih timova i skupina.
Učitelj engleskoga jezika ima potrebu usavršiti se iz područja suradničkog učenja,  s primjenom u  kvalitetnijem vođenju poduzetništva te timskom radu učenika i učitelja.
Učiteljica RN u PŠ ima potrebu usavršiti se iz područja interkulturne komunikacije, a radi sustavnijeg uključivanja učenika romske narodnosti u nenastavne aktivnosti.
Učiteljica informatike (voditeljicu nove aktivnosti PUPoljci) ima potrebu usavršiti se iz područja za socijalno uključivanje učenika s posebnim potrebama, radi sustavnije podrške učenicima s teškoćama

4. skupina aktivnosti: Jačanje europske dimenzije škole povezuje zapravo potrebu svih sudionica usavršavanja, a naročito ravnateljicu škole i  učitelja engleskog jezika, ujedno člana uprave škole. Potrebu upravljanja kvalitetom vođenja i upravljanja ravnateljica će zadovoljiti promatranjem prakse i na strukturiranom tečaju, a upravljanje razredom i timsko vođenje  učitelj engl. jezika. Oboje će promovirati europski prostor cjeloživotnoga učenja te pvećati atraktivnost škole na regionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Drop in here

Lorem Ipsum DC
Ametconsecte5, Northbloc
3456 Eastern Bldg Ipsumcity
My Country

Call

+ 1800 123 456 8901

Mail

hello@company.com
support@company.com

Interesting stuff

Besides are some interesting links for you! Enjoy your stay :)

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo

Twitter

Please generate public and private keys on https://dev.twitter.com

Any data to display