Menu
A+ A A-

O projektu

Projekt Zelena učionica budućnosti, „ZUB“, ima za glavni cilj svrhovito služenje IKT-om spojiti s novim strategijama za uspješnije učenje i poučavanje, izvodeći nastavu i održivo orijentirane poduzetničke aktivnosti u fleksibilnijem okruženju vanjskih učionica/laboratorija. Radi toga, škola ima potrebu prostore oko matične i područnih škola preoblikovati prema permakulturnom principu u vanjske praktikume za praktičnu primjenu znanja o održivom razvoju. Naglasak stavlja na daljnji razvoj školskog kurikuluma, koji je prilagođeniji učeničkim potrebama, integrirajući prirodoslovno-matematičko-tehničko područje, povezujući se međupredmetno s dizajnom te potičući učitelje humanističke skupine na poučavanje u otvorenom i e-Laboratoriju.

Aktivnosti osposobljavanja koncipirana su grupiranjem oko područja detektiranih u europskom razvojnom planu, podržavajući pojedini razvoj ključnih kompetencija te integracijom istih u daljnji razvoj kvalitete rada škole.
1. skupina aktivnosti povezuje uglavnom potrebe učitelja prirodoslovnog područja i voditelja poduzetničkih aktivnosti oko (re)dizajniranje vanjskih prostora u otvorene učionice/laboratorije. Učitelji će steći temeljna znanja i vještine iz permakulturnog dizajna, osmisliti aktivnosti  i strategije za istraživačku i kombiniranu nastavu u otvorenom praktikumu, bolje će znati strane jezike te će ojačati europsku dimenziju škole, podižući atraktivnost škole na regionalnoj i europskoj razini.
2.  skupina aktivnosti povezuje potrebe učitelja za  razvojem digitalnih kompetencija učitelja i učenika, naglašavajući svrhovito korištenje napredne tehnologije, prvenstveno tableta u STEM i humanističkom području. Učitelji će širom upotrebom web 2.0 alata i poučavajući pomoću napredne tehnologije imati za cilj povezivati sadržaje svoje struke s rješavanjem realnih problema,  pripremajući digitalne materijale i atraktivnije nastavne scenarije, koristeći ih kroz model obrnute i mješovite učionice u redovitoj, nastavi za učenike s posebnim potrebama te vođenje izvannastavnih aktivnosti.  
3. skupina aktivnosti povezuje učitelje koji imaju potrebu upoznati i primijeniti nove strategije i metode u poučavanju, učenju i vođenju različitih timova i skupina. Suradničko učenje primjenjivat će u  kvalitetnijem vođenjem razreda, skupinama za razvoj poduzetništva te timskom radu učenika i učitelja.
Interkulturna komunikacija kao područje razvoja socijalnih vještina učenika bit će  alat prevencije za ranijeg napuštanja škole učenika romske narodnosti. Znanja o integrativnim tehnikama za  učenike s posebnim potrebama primijenit će u organizaciji nove aktivnosti PUPoljci te olakšanom pristupu prilagođenim obrazovnim resursima.
4. skupina aktivnosti kojom jačamo europsku dimenziju škole povezuje potrebu svih sudionica, a naročito ravnateljicu škole i  učitelja engleskog jezika, člana uprave. Potrebu upravljanja kvalitetom vođenja i upravljanja ravnateljica će zadovoljiti promatranjem prakse i strukturiranom tečaju, a upravljanje razrednim i timsko vođenje  učitelj engl. jezika. Oboje će promovirati europski prostor cjeloživotnoga učenja.

Stoga, nadovezujući se na već započeti proces uvođenja inovacija u vidu poduzetništva i razvoju školskog kurikuluma, projekt „Zelena učionica budućnosti“ ima sljedeće specifične ciljeve:
- razviti integrirani, međupredmetno povezani školski kurikulum, prema uč. potrebama
-dizajnirati i preoblikovati vanjske prostore prema permakulturnom dizajnu u otvorene praktikume
- razviti digitalne vještine, naročito kroz svrhovito i pametno služenje naprednom tehnologijom u poučavanju i učenju
- proširiti ponudu održivih poduzetničkih aktivnosti te ih praktično izvoditi u vanjskom praktikumu, potičući projektnu, istraživačku i kombiniranu nastavu
- snažnije uključivati učenike s posebnim potrebama i marginalizirane učenike romske nacionalnosti,  u školske aktivnosti kroz prilagođeniji pristup i strategije učenja

 

        

Drop in here

Lorem Ipsum DC
Ametconsecte5, Northbloc
3456 Eastern Bldg Ipsumcity
My Country

Call

+ 1800 123 456 8901

Mail

hello@company.com
support@company.com

Interesting stuff

Besides are some interesting links for you! Enjoy your stay :)

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo

Twitter

Please generate public and private keys on https://dev.twitter.com

Any data to display